Årsproduksjon av Revolver - M/1893 Nagant (.22)
Denne listen inneholder oversikt over leveransedatoer og serienummer for revolverne som ble levert fra Liége i Belgia og Husqvarna i Sverige. Tabellen er delt i to. Øverste del gjedler revolverne levert til Hæren. Den nederste delen gjelder revolverne levert til Marinen. Hvor mange og hvilke som ble bygget om til kaliber .22 er ikke kjent.

År Serienummer Antall Merknad
---- ------- ---- Revolvere levert til Hæren:
1894 1-2150 2150 Levert fra Liége 6/6 1894
1895 2151-2900 750 Levert fra Liége 28/11 1895
1896 2901-4900 2000 Levert fra Liége 14/4 1896
1898 5000-5349 350 Levert fra Husqvarna 16/2 1898
1898 5350-6649 1300 Levert fra Liége 20/12 1898
1899 6650-12249 5600 Levert fra Liége 22/6 1899
1899 12250-12849 600 Levert fra Liége 29/7 1899
1901 12850-12964 115 Levert fra Husqvarna 25/5 1901
---- ------- ---- Revolvere levert til Marinen:
1889-1890 - - Levert fra Liége
1890-1891 - 0 Levert fra Liége
1891-1892 - 400 Levert fra Liége
1892-1893 - 0 Levert fra Liége
1893-1894 - 320 Levert fra Liége
1894-1895 - 255 Levert fra Liége
1895-1896 - 32 Levert fra Liége
1896-1897 - 400 Levert fra Liége
1897-1898 - 720 Levert fra Liége
1898-1899 - 450 Levert fra Liége
1899-1900 - 275 Levert fra Liége

Tilbake til