Årsproduksjon av Revolver - M/1893 Nagant
Denne listen inneholder oversikt over leveransedatoer og serienummer for revolverne som ble levert fra Liége i Belgia og Husqvarna i Sverige. Tabellen er delt i to. Øverste del gjedler revolverne levert til Hæren. Den nederste delen gjelder revolverne levert til Marinen.

År Serienummer Antall Merknad
---- ------- ---- Revolvere levert til Hæren:
1894 1-2150 2150 Levert fra Liége 6/6 1894
1895 2151-2900 750 Levert fra Liége 28/11 1895
1896 2901-4900 2000 Levert fra Liége 14/4 1896
1898 5000-5349 350 Levert fra Husqvarna 16/2 1898
1898 5350-6649 1300 Levert fra Liége 20/12 1898
1899 6650-12249 5600 Levert fra Liége 22/6 1899
1899 12250-12849 600 Levert fra Liége 29/7 1899
1901 12850-12964 115 Levert fra Husqvarna 25/5 1901
---- ------- ---- Revolvere levert til Marinen:
1889-1890 - - Levert fra Liége
1890-1891 - 0 Levert fra Liége
1891-1892 - 400 Levert fra Liége
1892-1893 - 0 Levert fra Liége
1893-1894 - 320 Levert fra Liége
1894-1895 - 255 Levert fra Liége
1895-1896 - 32 Levert fra Liége
1896-1897 - 400 Levert fra Liége
1897-1898 - 720 Levert fra Liége
1898-1899 - 450 Levert fra Liége
1899-1900 - 275 Levert fra Liége

Tilbake til