Pistol - M/1914 Colt (sammensatt)
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-53-1.JPG
Foto: - - Fredrik Ingebrigtsen - Serienummer: 53. - Colt M/1914 satt sammen av «Skole og verkstedavdelingen» i Hærens Våpentekniske Korps basert på deler produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Colt/Kongsberg
Modell
M/1914 Colt (sammensatt)
Kaliber
11,25 mm
Produksjonsperiode
195x-196x
Antall produsert
Ca 65
Serienummer
1-ca 65
Tekniske Data
Mekanisme
Selvlader
Magasinkapasitet
7
Totallengde
217 mm
Siktelinje
165 mm
Pipelengde
125 mm
Antall rifler
6
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:360
Vekt
1154 gram
Skjefte
Tre
Sikte
Fast skur og korn
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk produserte unummererte reservedeler deler inkludert ramme og sleide som en del av leveransene til Forsvaret. Ved hjelp av disse kunne børsemakerne foreta reparasjoner ved avdelingene. Mange av disse har i ettertid dukket opp som falske matpakke colter satt sammen av mer eller mindre utilpassede deler.

Det eksisterer imidlertid en serie med pistoler satt sammen og merket av Forsvaret selv. Mye tyder på at disse har vært prøver i «sammensetning og gangstilling» for våpenarbeidere i Hæren. Det vil si sammensetning og fintilpasning av deler til et helt våpen. Pistolene er merket i en egen serienummerrekke.

Pistoler med serienummer 1 til 50 er merket med «S.V.A» som står for «Skole og verkstedavdelingen» i Hærens Våpentekniske Korps. Avdelingen sto for opplæring av børsemakere og våpenarbeidere i Forsvaret. Den var lokalisert i Lørenveien i Oslo på 1950-tallet. Tidlig på 1960-tallet ble avdelingen flyttet til Helgelandsmoen og skiftet etter hvert navn til «Hærens Yrkesskole for Våpenteknisk Befal» (HYSVT). Pistoler med serienummer 51 til 65 er merket med «HYSV».

Merking

De «S.V.A» og «HYSV» merkede pistolene har store individuelle forskjeller i merkingen. Noen har nummer på alle deler, mens andre har bare nummer på enkelte hoveddeler. Enkelte har nummeret på rammen under varsleren slik at det ikke er synlig når pistolen er sammensatt. Ett av de kjente eksemplarene (serienr 7) har årstall påstemplet (1950). Ingen av pistolene er merket av kontrolloffiserer fra Kongsberg Våpenfabrikk. Rammestykkene har ofte en bokstav fra skilleradsbesiktigelse fra KV, f.eks. «A» eller «H».

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-53-2.JPG
Foto: - - Fredrik Ingebrigtsen - Serienummer: 53.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-53-3.JPG
Foto: - - Fredrik Ingebrigtsen - Serienummer: 53.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-53-4.JPG
Foto: - - Fredrik Ingebrigtsen - Serienummer: 53.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-53-5.JPG
Foto: - - Fredrik Ingebrigtsen - Serienummer: 53.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-61-1.JPG
Foto: - - John Eiden, Wisconsin, USA - Serienummer: 61.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-61-2.JPG
Foto: - - John Eiden, Wisconsin, USA - Serienummer: 61.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-HYSV-61-3.JPG
Foto: - - John Eiden, Wisconsin, USA - Serienummer: 61.

Tilbake til