Pistol - M/1772/1836
./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-1.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - M/1772/1836.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
?
Konstruktør
?
Kunde
Marinen
Modell
M/1772/1836
Kaliber
16 lødig
Produksjonsperiode
1836
Antall produsert
-
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Sikte
Uten baksikte og åpent korn
Beskrivelse

Under unionstiden med Danmark ble bl.a. danskproduserte flintlåspistoler overført til Norge. En av disse modellene fikk modellbetegnelse M/1772. Igjennom mange års tjeneste i Norge ble mange av disse pistolene utsatt for forandringer som nedkorting av piper, innvendig smergling til annet kaliber og ombygging fra flintlås til perkusjon.

Modellen som vises på denne siden omtales som M/1772/1836 på grunn av ombygging til perkusjon. Omgjøringen omfattet bytte av hane og innføring av tennkloss med pistong. Delene er imidlertid av annen utforming enn for Armeens pistoler. Tennklossene har filemerker fra KV, men ikke den kronede Ken. Dette tyder på at delene er laget ved KV, men at selve omgjøringen er gjort et annet sted. Marinen kan ha gjort ombygningen på et av sine verft.

Tilsvarende ombygging er kjent av den Kongsberg produserte flintlåspistolen M/1828 til M/1828/39.

Merking

Låsen og pipen er merket med serienummer. Lås og tennkloss er merket med filermerke. Pipen kan være påført kalibermerking som f.eks «16L».

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-2.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - Tennklossen er merket med filermerke "CJ". Låsen er merket med filermerke "CJ" og "CI". CI antas å ha tilhørt våpenarbeider (filer) Christian Johansen ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-3.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-4.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - Pipen er merket "16L:No 256: FRW..". 16L står for kaliber 16 lødig. FRW står for Fredriksvern. Pipen er også merket "BELGIUM" og serienummer "162".

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-5.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-162-6.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-420-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420. - M/1772/1836.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-420-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-420-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1836-Marine-420-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

Tilbake til