Pistol - M/1828/39
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 57 (796). - M/1828/39.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marine
Modell
M/1828/39
Kaliber
22 lødig/20 lødig
Produksjonsperiode
1839-1841
Antall produsert
mindre enn 100 par (200 stk)
Serienummer
Innenfor 1-100
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
440 mm
Pipelengde
255 mm
Antall rifler
Ingen
Rifling
Ingen
Riflestigning
Ingen
Beskrivelse

Den svenske marinen gjennomførte perkusjonsforsøk under ledelse av Kommandørkaptein Johan Gustaf von Sydow. Sverige fremstilte i første omgang 70 forsøksgeværer med perkusjonslås. To forskjellige låseanretninger ble utprøvd. Geværene var klar for prøve ved avdeling i 1831 og prøvene pågikk gjennom 1832. Den svenske marinen approberte et system for perkusjonering av flintlåsgeværer. Perkusjonslåsene som ble tatt i bruk for de norske marinegeværene er identisk med de svenske ombygde låsene.

Fredriksten verft henvendte seg til Kongsberg Våpenfabrikk 23. mars 1839 om mulig forandring av flintlåsgeværer og pistoler til perkusjon. Direktør Meyn var positiv til å gjennomføre en slik forandring av Marinens våpen. Forandringen av verftets flintlåsvåpen var ferdigstilt i mai 1841. Til sammen ble 494 pistoler, 325 musketter og 36 rifler forandret. Dette var våpen av ulike modeller.

Våren 1845 sendte Christiansands Verft 230 flintlåsmusketter til Kongsberg for forandring til perkusjon. 46 ble kassert, mens 184 ble levert i august 1845.

Både dansk-norske flintåspistoler som M/1772 og Kongsberg produserte flintlåspistoler M/1828 ble omgjort. Det er ikke kjent hvor mange av hver modell som ble omgjort, men at det er snakk om 494 pistoler til sammen.

Ved omgjøringen ble pipene oftest pusset og brunert. Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig. Omgjøringen medførte også at pistolene fikk påstemplet nye serienummer.

Merking

Pistolene er merket med kronet K og serienummer på lås, pipe og skjefte. På oversiden av pipen, over kronet K, finnes kontrollmerkene "PI" og "T". Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig. Deler i låsen samt pipen har ofte filermerker fra KV. Serienummer på låsen finnes helt bakerst, mens den kronede Ken finnes midt på låsen.

Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-M1828-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - M/1828 flintlås øverst (#48), og M/1828/39 perkusjon nederst (#57 (796)).

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-747-1.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39 med låsen på venstre side.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-747-2.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-747-3.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-39-747-4.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

Tilbake til