Pistol - M/1828/39
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 57 (796). - M/1828/39.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marine
Modell
M/1828/39
Kaliber
22 lødig
Produksjonsperiode
1836
Antall produsert
mindre enn 100 par (200 stk)
Serienummer
1-100
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
440 mm
Pipelengde
255 mm
Antall rifler
Ingen
Rifling
Ingen
Riflestigning
Ingen
Beskrivelse

Fra 1836 ble noen M/1828 pistoler bygget om til perkusjon og fikk dermed ny modellbetegnelse M/1828/39. Omgjøringen omfattet bytte av hane og innføring av tennkloss med pistong. Delene er imidlertid av annen utforming enn for Armeens pistoler. Tennklossene har filemerker fra KV, men ikke den kronede Ken. Dette tyder på at delene er laget ved KV, men at selve omgjøringen er gjort et annet sted. Marinen kan ha gjort ombygningen på et av sine verft.

Ved omgjøringen ble pipene oftest pusset og brunert. Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig. Omgjøringen medførte også at pistolene fikk påstemplet nye serienummer. Der er ikke kjent noen ny modellbetegnelse for pistolene etter omgjøringen.

Merking

Pistolene er merket med kronet K og serienummer på lås, pipe og skjefte. På oversiden av pipen, over kronet K, finnes kontrollmerkene "PI" og "T". Deler i låsen samt pipen har ofte filermerker fra KV. Serienummer på låsen finnes helt bakerst, mens den kronede Ken finnes midt på låsen.

Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-M1828-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - M/1828 flintlås øverst (#48), og M/1828/39 perkusjon nederst (#57 (796)).

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-747-1.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39 med låsen på venstre side.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-747-2.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-747-3.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-747-4.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 747. - M/1828/39

Tilbake til