Pistol - M/1835/46
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-250-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 250. - M/1835/46 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Artilleri)
Modell
M/1835/46
Kaliber
21 lødig
Produksjonsperiode
1846-1848
Antall produsert
mindre enn 575
Serienummer
1-575
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Antall rifler
Ingen
Rifling
Ingen
Riflestigning
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

Artilleriets M/1835 pistol ble i 1846 omgjort fra flintlås til perkusjon. Den nye pistolen fikk modellbetegnelse M/1835/46. Ved omgjøringen ble hane, panne, pannedekkel og ildstål, samt pannedekkelfjær fjærnet. Det ble tilpasset en ny perkusjonshane, og løpet fikk påmontert en tennkloss. Tidligere skruehull ble plugget igjen. Løpet ble pusset ned og brunert, noe som gjør at det ble lite igjen av den opprinnelige merkingen.

Det er pr i dag ikke kjent M/1835 pistoler som ikke er gjort om til M/1835/46. Skulle du ha en slik så ta kontakt!

Merking

Merking er som den opprinnelige M/1835, med unntak av at merkene på løpet er pusset bort eller bare svakt synlig.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-250-2.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 250. - Låsen er merket med serienummer, kronet K samt filermerke.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-1-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - De ca 30 første M/1835 pistolene hadde en låsplate som hadde en spiss utforming i bakkant slik vi kjenner fra tidligere modeller. Pistolen som vises her er omgjort til perkusjon (M/1835/46). Pistoler med serenummer over 30 har avrundet form slik som vist på bildene av serienummer 250 lengre opp.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-32-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 32. - Her ser vi at serienummer 32 har fått avrundet låsplate.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-32-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 32.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-220-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 220.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-220-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 220.

Tilbake til