Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Kongsberg-Krag-1894-Julsrud-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Erlend Hammersborg - Ole Adolf Julsruds kontrollmerke.
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Merke
J
Beskrivelse
Ole Adolf Julsrud var født 9. november 1870 på Eidsvoll. Han var sønn av gårdbruker Martin Olsen og Karoline Gundersen, og ble gift i 1895 med Jenny Marie Hansen (1874–1952). Julsrud ble offiser i 1890, og samme år utnevnt til sekondløytnant ved 1. Akershusiske infanteribrigade. Han ble premiærløytnant i artilleriet i 1894, og utnevnt til kaptein i 1898.

Kaptein Ole Adolf Julsrud gikk kurs for kontrolloffiserer ved Kongsberg Våpenfabrikk fra oktober 1894 til mai 1895. Han var fungerende kontrolloffiser fra 1. desember 1895 til 28. februar 1897. Han ble utnevnt til assistent og kontrolloffiser 1. mars 1897 og var fungerende direktør for fabrikken mens Paaske var i Steyr i tiden 23. mai 1896 til 10. desember 1897. Han fratrådte tjenesten ved Kongsberg Våpenfabrikk 30. september 1899. Julsrud kontrollerte og stemplet de aller fleste geværer og karabiner som ble avsendt fra KV fra 1895 til 1899.

Julsrud ble kanonkontrolloffiser (sjef for kanonkontrollen) i 1901, en stilling han hadde til 1918. I denne stillingen foretok han en rekke reise over hele landet. Han ble major i 1914 og oberstløytnant i 1917.

I 1920 ble Julsrud utnevnt til oberst og generalfelttøymester, en stilling han hadde til sin død. Generalfelttøymester var en betegnelse som fram til andre verdenskrig ble brukt om sjefen for artilleriets tekniske fellesetat (fra 1933 kalt Hærens våpentekniske korps), med underliggende arsenaler og fabrikker. Denne stillingen hadde han frem til sin død 31. januar 1923. Han er begravet på Vestre gravlund i Oslo.

Finnes f.eks. på våpen
Kilder
Flere bilder
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Kongsberg-Krag-1894-Julsrud-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Erlend Hammersborg - Ole Adolf Julsruds kontrollmerke.