Avdelingsmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Avdeling-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-566-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Marius Halvorsen - Våpen tilhørende 1. Agershusiske Infanteribrigade, Fredrikstadske gevorbne Musketer-Corps, 3. Compagni, soldat nr 1.
Modell og produksjon
Type
Avdelingsmerke
Produsent
Hæren
Merke
F.M.C.
Beskrivelse
Armedepartementet meddelte i 1848 at kammerladningsgeværer skulle merkes med korpsets og kompaniets merke, samt soldatnummeret på kolbekappens øvre arm, under den lille kappeskruen. Merkingen skulle bestå av romerske (latinske) bokstaver som skulle være 4,2 mm høye. Tallene skulle være like høye. Bokstavene og tallene skulle slås inn loddrett på kolbekappens arm. Merkingen begynte med forbokstaven til korpsets stedsnavn, deretter M for musketerkorps eller J for jegerkorps og til slutt en C for corps. Deretter slo børsemakeren inn en bokstav fra A-D som sto for 1.-4. kompani. Til slutt skulle soldatens rodenummer slås inn. Korpsbørsemakerne skulle utføre merkingen mot en godtgjørelse på 4 skilling per merket gevær med tilbehør. Et fåtall geværer er merket med UN som trolig står for underoffisersskole. Slike skoler fantes ved hver av de fem infanteribrigadene. Merkereglene skapte problemer der man i brigadene hadde korps som hadde felles førstebokstav i stedsnavnet. For disse ble det innført ekstra bokstaver for å skille disse fra hverandre.

Avdelingsmerke fra Fredrikstadske gevorbne Musketer-Corps som var en del av 1. Agershusiske Infanteribrigade.

- 1. gevorbne Compagni - Fd.M.C/F.M.C 1.C eller Fd.M.C/F.M.C A

- 2. gevorbne Compagni - Fd.M.C/F.M.C 2.C eller Fd.M.C/F.M.C B

- Folloske nationale Compagni - Fd.M.C/F.M.C F.C eller Fd.M.C/F.M.C C

- Onsøeske nationale Compagni - Fd.M.C/F.M.C O.C eller Fd.M.C/F.M.C D

Tallet 1 betyr soldat nummer 1 i kompaniet.

Finnes f.eks. på våpen
Kilder
Flere bilder
./guns/merking/bilder/Merking-Avdeling-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-566-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Marius Halvorsen - Våpen tilhørende 1. Agershusiske Infanteribrigade, Fredrikstadske gevorbne Musketer-Corps, 3. Compagni, soldat nr 1.