Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Halvdan Alstads merke ved trykksyting og skilleradsbesiktning.
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Merke
A i firkant
Beskrivelse
Halvdan Alstad ble født 12.01.1882. Han avla eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1903 og premierløytnant samme år. Fra 1912 var han kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk og fikk etter avlagt eksamen stemplingsrett fra 1914. I 1915 ble han kaptein. Han ble utnevnt til underdirektør og avdelingssjef ved mitraljøse- og pistolavdelingen ved fabrikken fra 01.07.1917.

Alstad kontrollerte og stemplet pistoler fra 1917 fram til 1927 og returnerte som kontrollør i 1939. Svært mye materiell fra KV i perioden 1945 til 1949 ble stemplet av Alstad. Han fungerte som direktør etter Finnes avgang høsten 1946, men gikk selv fra denne stillingen i 1948. Alstad døde i juni 1960.

Finnes f.eks. på våpen
Kilder
Flere bilder
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Løpets venstre side på M/48 fangstgevær.

./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Løpets underside på M/48 hagle.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-1912-59-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 59. - Kongsberg Colt M/1914 pistol kontrollert av Halvdan Alstad.