Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Waffenamt-Colt.jpg
Foto: www.kvf.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Beskrivelse
Heereswaffenamt (WaA) var sentrum for forskning av våpen, ammunisjon og materiell i det tyske militære.

Heereswaffentamt ble grunnlagt 8. november 1919 som "Waffenamt" ved Reichwehrministerium i Berlin. Navnet ble endret 5. mai 1922 til "Heereswaffenamt".

Byråets første sjef var generalløytnanten Ludwig Wurtzbacher. I fredstid var byrået direkte understilt hærsjefen. Ifra krigsutbruddet 1. september 1939 lå det under "Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres" (Sjef for hærrustning og for reservestyrkene). Heereswaffenamt ble omorganisert flere ganger under andre verdenskrig.

Byrået besto 1. juli 1944 av en stab med en forskningsavdeling og seks byråseksjoner:

- Sentrale oppgaver – "Zentralaufgaben"

- Utvikling og testing – "Entwicklung und Prüfwesen"

- Teknisk sjefsfunksjon – "Chefingenieur"

- Industriell produksjon av våpen og utrustning – "Industrielle Rüstung Waffen und Gerät"

- Industriell produksjon av ammunisjon og inspeksjon – "Industrielle Rüstung Munition, Abnahme"

Heerenwaffenamts oppgaver:

- Utvikling av nye våpensystem, ny utrustning og ammunisjon – "Entwicklungs- und Prüfwesen"

- Produksjon av våpen, utrustning og ammunisjon – "Industrielle Rüstung"

- Teknisk grunnlegg, forberedelser og utstyr for masseproduksjon – "Chefingenieur"

- Inspeksjon og kontroll av ferdige våpensystem, utrustning og ammunisjon

Kodene er inspeksjonsmerker som ble satt på våpen og utstyr, og som viste hvor utstyret ble produsert. Etterhvert som andre lands våpenfabrikker kom under tysk kontroll, fikk fabrikkene egne koder. Kongsberg Våpenfabrikk fikk WaA 84 som kode.

Finnes f.eks. på våpen