Kuriosa - Jaktrifle basert på Krag Jørgensen
./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå
Modell og produksjon
Type
Kuriosa
Produsent
Reidar Leer
Konstruktør
Reidar Leer
Kunde
Private
Modell
Jaktrifle basert på Krag Jørgensen
Kaliber
.219 Zipper
Produksjonsperiode
Ca 1950
Antall produsert
1
Serienummer
?
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Skjefte
?
Sikte
Kikkertsikte
Beskrivelse

Dette jaktgeværet er et eksempel på bruk av deler fra våpen produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk til å produsere et sivilt våpen. Utgangspunktet er en Krag Jørgensen. Våpenet er bygget av Ragnar Leer som jobbet ved Kongsberg Våpenfabrikk. Ragnar drev utstrakt børsemakervirksomhet i Jondalen.

Kassen er bygget om til enkeltskudd. Det som er igjen av den opprinnelige er ikke stort mer enn løpsmutter, hele høyre side bakover inkludert bunnen for sluttstykkegangen og tangen bakover. Av venstresiden er det ikke stort mer enn den øverste føringen for sluttsykket. Det er dessuten kortet inn både kasse og sluttstykke. Kikkertmontasjen ser ut til å være fabrikk-laget med tilpasset montasjeblokk.

Ellers ser en på et par bilder at det på sluttstykkets rørstykke er frest inn svalehalespor for et diopter.

Merking

Løpets venstre side er merket "22 HP" og "219". Den opprinnelige merkingen er slipt bort.

Flere bilder
./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Ikke mye som minner om den opprinnelige kragen, men sluttstykket er lett gjenkjennelig.

./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - På kassens venstre side er det festet en kikkertmontasje.

./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Legg merke til svalehalesporet på toppen av sluttstykket. Her er det tenkt at man kunne feste diopter eller lignende.

Tilbake til