Observerte eksemplarer av Hvalkanon - M/25
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
83 1925 Hvalfangstmuseet, Sandefjord HS.01012 www.digitaltmuseum.no Bilder ønskes
149 Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: R.W.
230 1935 Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter Bilde-1
Bilde-2
Foto: Roy Bjørnstad
354 1937 MacFariane Collection Bilder ønskes
4x5 1946 Privat Hvalkanon fra Kosmos IV. Kanonen befinner seg utenfor Breidablikk sjømannshjem på Nøtterøy. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Roy Bjørnstad
495 1946 Privat Bilde-1
Bilde-2
Foto: Roy Bjørnstad
500 1946 Bilde fra jubileumsmarkering i Kongsberg Bilder ønskes
516 1946 Norsk Maritimt Museum NSM.12695 www.digitaltmuseum.no Bilder ønskes
526 1947 Merket "POL. XII". Fartøyet ble levert i 1947 fra Smiths Dock Co Ltd, Middlesbrough, UK til Hvalfangerselskapet Polaris A/S v/ Melsom & Melsom, Nanset Larvik. Kanonen står i dag på Teie, rett etter kanalbrua fra Tønsberg. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Roy Bjørnstad
545 1947 Står foran Hotell Klubben, Nedre langgate i Tønsberg Bilde-1
Bilde-2
Foto: Roy Bjørnstad
553 1947 Polarmuseet, Tromsø Bilde-1
Bilde-2
Foto: Tore Sigvartsen
595 1948 Privat Bilder ønskes
620 1948 Privat Bilder ønskes
659 1949 Museum i Nederland Bilder ønskes
660 1949 Museo do Mar de Galicia, Spania Bilder ønskes
665 1949 Privat Bilde-1
Foto: Magnus Kvinge

Tilbake til