Hagle - M/22
./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-11593-2-886-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11593 (fra 1958), 1753 (fra 1939), 886 (fra 1926). - M/22 hagler med 80, 90 og 100 cm løpslengde.
Modell og produksjon
Type
Hagle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Remington/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/22
Kaliber
12/65 eller 16/65
Produksjonsperiode
1922-1966
Antall produsert
12696
Serienummer
1-12698
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Rolling Block
Totallengde
(Kal 12 med 1000mm løp) 1400 mm
Siktelinje
(Kal 12 med 1000mm løp) ca 775 mm
Pipelengde
800, 900 eller 1000 mm
Pipediameter v/munning
22 (kal 12)/21 (kal 16) mm
Vekt
(Kal 12 med 1000mm løp) ca 3600 gram
Skjefte
Valnøtt (til 1940) deretter bøk
Sikte
Fast skur og korn
Beskrivelse

Like etter 1. VK ble det et dramatisk fall i etterspørsel og produksjon. Antallet ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk ble redusert fra 703 i 1917 til 426 i 1920. Dette medførte en intens jakt etter nye produktområder for å beskjeftige de ansatte. Det ble fokusert på sivile produkter. I den forbindelse ble den gamle Remington rolling block mekanismen tatt frem igjen. KV hadde produsert store mengder rifler med denne mekanismen 40 år tidligere, og satset nå å produsere hagler basert på samme mekanisme.

Fra 1923 finnes en reklame for M/22 haglegevær, deler og tilbehør (se bilde lengre ned). I denne fortelles det at pipen er produsert i spesialstål. Hanen kan spennes i halvspenn som sikring. I tillegg er det innført en mekanisme på hanen som sikrer at mekanismen ikke åpnes under avfyring. Dette kunne i noen tilfeller skje med de gamle Remington riflene. Geværets lengde var 1400mm, og det hadde skjefte i valnøtt.

Det eksisterer i dag produksjons og kontroll dagbøker ført på Kongsberg Våpenfabrikk i forbindelse med produksjonen av haglene i serienummerrekken 1 til 12696. Det finnes også en salgsprotokoll for årene 1922-1940. Salgsprotokollene inneholder ikke våpnenes serienummer, bare ordrenummer og kjøper. Eksempler fra protokollene vises lengre ned. Det finnes også en del tegninger, men disse er ikke komplette.

Det er ikke kjent at Kongsberg Våpenfabrikk laget rolling block hagler før 1922. Det finnes rolling block hagler som har årstall tidligere enn dette, men det er tidligere rolling block rifler som er boret opp eller byttet løp på. Disse omgjøringene er ikke gjort ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Med slutt på Krag-Jørgensen produksjonen i 1922 ble det mye ledig produksjonskapasitet ved fabrikken. KV satte da i gang produksjonen av rolling block haglene. Husqvarna i Sverige hadde laget rolling block hagler helt siden 1877 i kaliber 20, og i kaliber 12 og 16 fra 1880. Det er mulig at KV hentet inspirasjon fra dette.

Det første året ble det bare produsert 6 hagler. I snitt ble det deretter produsert ca 100 hagler i året frem til 1940. Priser i 1922/1923 var 90-100 kroner ved salg til forhandler, og 120 kroner ved salg direkte til private kjøpere. Produksjonen stoppet opp under 2. VK, men startet opp igjen i 1945. Nå ble produksjonen økt til 500 i året i gjennomsnitt. For produksjonsoversiktene før følger antallet pr år regnskapsåret som var fra 1/7 til 30/6 året etter. F.eks. ble det i regnskapsåret 1923 laget 103 hagler fra 1/7 1923 til 30/6 1924. Det er ukjent hvor mange som ble produsert i 1940. Sannsynligvis ble de siste haglene i den normale serien produsert i 1966. Se egen link over for hvilke serienummer som ble produsert hvilket regnskapsår.

Haglene finnes i flere varianter. De ble produsert i kaliber 12 og 16 i tre forskjellige pipelengder; 80, 90 og 100 cm. Sikkerhetslåsen på hanen var på plass fra serienummer 1. Baksiktet finnes i en forseggjort variant fram til 1940. Etter dette ble det forenklet. Pipen er 8 kantet bakerst i området rundt forskjeftet, og sylindrisk lengre frem. Det ble benyttet vanlig blånering, men i perioden 1938-1940 ble det brukt lakkert stål. Hane og sluttstykke var blankt. Skjeftene var i valnøtt fram til 1940. Etter dette ble det brukt bøk.

Det har også vært en del uoffisiell produksjon av disse våpnene. En serie på ca 20 våpen ble laget av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1970 årene.

Et ukjent antall deler ble solgt til børsemakere på 70-tallet. Delene var uten serienummer. Det antas at ca 100 hagler ble satt sammen av disse delene over mange år.

Kongsberg Våpenhistoriske Forening fikk tillatelse til å sette sammen 21 stk i 1977 der navn og Kongsberg Våpenhistoriske Forening er gravert inn på pipen. Serienummer er merket innvendig. Alle disse hadde 100cm løp og var i kaliber 12.

Bergverksmuseet fikk laget noen få i 1989. Disse ble merket med serienummer, årstall og ”KV 175 år”. Noen av disse er merket med navn.

Merking

M/22 ble merket med KV logo, frabrikknavn og kaliber på toppen av pipen. Serienummer ble stemplet på pipe, kassens tange, hane, sluttstykke og på ekstraktor. Kontrollstempel finnes på pipens venstre side. Dette er gjerne en A med ring rundt for Hardy Algren. Etter innskyting ble det i begynnelsen satt et stempel på baksiktet. Senere ble dette stempelet satt på løpet bak siktet eller ved siden av pipen ved baksiktet. Dette er f.eks en A for Hardy Algren. Det er også observert bokstaven H. Dersom løpets venstre side er stemplet med en stjerne betyr dette at våpenet er feilvare, men likevel godkjent.

Våpen produsert utenfor den offisielle serien som ble avsluttet i 1966, kan ha spesielle merker som ”KV 175 år” eller ”KVF”.

Kilder
Flere bilder
./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-forskjeller-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2 (fra 1989), 1753 (fra 1939) og 886 (fra 1926). - Blånert med bøkeskjefte, lakkert med valnøttskjefte og blånert med valnøttskjefte

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-forskjeller-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 886 (fra 1926), 1753 (fra 1939) og 2 (fra 1989). - Varianter av fremre remhempe.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-11593-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11593 (fra 1958). - Sen merking.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-11593-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11593 (fra 1958). - Sen merking. A for Hardy Algren under siktet etter innskyting. A med ring rundt er Hardy Algren sitt kontrollstempel. Stjernen betyr at dette er feilvare, men likevel godkjent.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-2-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2 (fra 1989). - En spesialserie ble laget i 1989 i forbindelse med 175 års jubileumet til Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-2-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2 (fra 1989). - Her er fabrikknavnet skrevet med Å og to K'er "KONGSBERG VÅPENFABRIKK"

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-886-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 886 (fra 1926). - Her er fabrikknavnet skrevet med gammel skrivemåte "KONGSBERG VAABENFABRIK". Legg merke til stemplet for innskyting på siktefoten.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-886-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 886 (fra 1926). - Tidlig merking.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-886-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 886 (fra 1926). - Tidlig merking. Merket etter innskyting sitter på siktefoten og ikke på siden av løpet. Kontrollmerket er synlig på løpet like foran kassen.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-Siktekorn-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11593 (fra 1958) og 1753 (fra 1939). - Varianter av siktekorn.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-886-11593-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11593 (fra 1958) og 886 (fra 1926).

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1970-16-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 16. - Dette våpenet er fra en serie satt sammen av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1970-årene.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1970-27-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jørn Ole Grimnes - Serienummer: 27. - Dette våpenet er fra en serie satt sammen av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1970-årene.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1978-20-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 20. - Våpen satt sammen etter den offisielle produksjonen ved KV var avsluttet.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1978-20-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 20.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1978-20-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 20. - Løpets underside er merket med serienummer 20.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1978-20-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 20. - Innsiden av framtreet er merket med serienummer 20.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-KVF-11-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11. - Eksempel på M/22 hagle som ble satt sammen av medlemmer av Kongsberg Våpenhistoriske Forening på 1970-tallet.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-KVF-11-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-KVF-11-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11. - Løpet er gravert ved "KONGSBERG VÅPENHISTORISKE FORENING"

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-KVF-11-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Reklame fra 1952 for M/22 haglegevær i 3 forskjellige løpslengder.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-gasslas.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Hane med sikherhetsstopper, også kalt gasslås. L.H. Hagen & Co's patent fra 1899.

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M22-Reklame 1923-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Reklame fra 1923 for M/22 hagle, deler og tilbehør.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-dagbok-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Dagbok for kontrollkontoret for Remington haglegevær i kaliber 12 og 16.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-dagbok-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Side fra dagboken som omhandler serienummer 2226 til 2236. Dagboken viser geværnummer, ordrenummer, når geværet er trykkskutt, skilleradsbesiktiget, kaliber og når det er sendt til lager.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-dagbok-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Side fra dagboken som omhandler serienummer 10076 til 10086.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-salgsprotokoll-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Salgsprotokoll for sivilt salg fra Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-salgsprotokoll-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Fra salgsprotokollen for 1922 og 1923. Her finnes årstall, dato, ordrenummer, kjøper, antall og pris.

./guns/hagle/bilder/Kongsberg-M22-salgsprotokoll-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Fra salgsprotokollen for 1928 og 1929. Her finnes årstall, dato, ordrenummer, kjøper, kaliber, antall og pris.

./guns/hagle/bilder/KV-Nettopriser-1957.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars selnes - Nettopriser for våpen fra Kongsberg Våpenfabrikk fra 18. mars 1957

./guns/hagle/bilder/KV-Realisasjonssalg-Juni-1959.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars selnes - Realisasjonssalg fra 5. juni 1959

./guns/hagle/bilder/KV-Realisasjonssalg-August-1959.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars selnes - Realisasjonssalg fra 15. august 1959

Tilbake til