Norsk Patent Nr 30941 - Anordning ved utskytningsapparater for granater eller lignende prosjektiler - Ingeniør Fridthjof N. Brøndby, Kristiania - 22. mai 1918

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Norsk-Patent-30941.png
Foto: Norsk Patent