Norsk Patent Nr 29330 - Anordning ved granatutskytningsapparat for geværer - N.W. Aasen, Kristiania - 18. september 1917

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Norsk-Patent-29330.png
Foto: Norsk Patent