Line throwing gun model 52 - Instructions for use - 1975
./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-5.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./../guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M52-Brosjyre-Engelsk-6.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk