Norsk Patent Nr 85530 - Linekastende apparat (redningsrakett) - 12. mars 1955

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Patent-85530.png
Foto: Norsk Patent