Redningsgevær M/52 - Bruksanvisning - 1975

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/KV/Redningsgevaer-M52-Bruksanvisning.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk