Beskrivelse av Colts Automatiske Pistol 11,43 mm. M 1912 - MARINEN - 1915

Dette reglementet er kjent i to varianter med mindre forskjeller på omslaget. Begge vises her.

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-Variant-1.jpg
Foto: Audun Neskvern

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-Variant-2.jpg
Foto: Audun Neskvern

./doc/reglement/Colt1912/Beskrivelse-Colt-M1912-Marinen-1915-Variant-3.jpg
Foto: Audun Neskvern