K1 Håndbok for felt- og bergartilleristen - 1938

Denne siden viser kun et utdrag av reglementet.

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-16.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-17.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-18.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-19.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-20.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/K1/K1-Handbok-Felt-og-bergartilleristen-1938-21.jpg
Foto: Ronny Øvland