A64 Ammunisjonsregulativer - 1931

Denne siden viser hele reglementet opprinnelig utgitt i 17. mars 1931. Denne utgaven er trykket i 1946.

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-16.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/A64/A64-Ammunisjonsregulativer-17.jpg
Foto: Ronny Øvland