Haandbok for Instruktører i Skyting - 1908

Stortinget vedtok i St.prp. 57 (1906/07) at skyting og kroppsøving skulle innføres i skolen. Hensikten ble oppgitt til å være å ”forberede og udvikle skydeferdigheten hos den værnepliktige ungdom saavel før intrædelsen i armeen under vernepligtsaarene”.

Gymnastikk skulle innføres som tvunget fag ved folkeskolene. Forberedende skyteøvelser skulle innføres for de eldste klassene, som avveksling til gymnastikken, enten ved salongskyting eller ved skyting med redusert ladning. Det skulle benyttes i snitt 3 timer pr uke, eller minimum 36 timer i året.

I forbindelse med skytingen ble det utgitt håndbok for instruktører. Denne skulle beholdes som inventar ved skolene.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Skoleskyting-Haandbok-Instruktor-1908-1.jpg
Foto: Magne Samdal

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Skoleskyting-Haandbok-Instruktor-1908-2.jpg
Foto: Magne Samdal

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Skoleskyting-Haandbok-Instruktor-1908-3.jpg
Foto: Magne Samdal

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Skoleskyting-Haandbok-Instruktor-1908-4.jpg
Foto: Magne Samdal