Skytebok for Gutter i By- og Landsskolerne - 1908-1921

Stortinget vedtok i St.prp. 57 (1906/07) at skyting og kroppsøving skulle innføres i skolen. Hensikten ble oppgitt til å være å ”forberede og udvikle skydeferdigheten hos den værnepliktige ungdom saavel før intrædelsen i armeen under vernepligtsaarene”.

Gymnastikk skulle innføres som tvunget fag ved folkeskolene. Forberedende skyteøvelser skulle innføres for de eldste klassene, som avveksling til gymnastikken, enten ved salongskyting eller ved skyting med redusert ladning. Det skulle benyttes i snitt 3 timer pr uke, eller minimum 36 timer i året.

I forbindelse med skytingen ble det utgitt skytebøker. Disse inneholdt beskrivelser av Krag Jørgensen våpenet, hvordan det skulle vedlikeholdes, skyteøvelser samt en skytebok del.

Bøkene er kjente i flere utgaver fra 1908 og til beynnelsen av 1920 tallet. Forsvarsmuseet har følgende utgaver i sitt bibliotek:

1908: Skytebok for gutter i by- og landsskolene. Grønt omslag. Autorisert utgave til prøve av Forsvarsdepartementet under 26de Februar i henhold til stortingsbeslutning av 12de Juli 1907. 60 sider.

1909: Skytebok for gutter i by- og landsskolene. Grønt omslag. Autorisert utgave til prøve av Forsvarsdepartementet under 26de Februar 1908 i henhold til stortingsbeslutning av 12de Juli 1907. 60 sider.

1915: Skytebok for gutter i by- og landsskolene. Grønt omslag. Standard utgave uten kommentar om at den er autorisert til prøve. Denne utgaven har reklame på side 2 og side 57 til 61. Her er påført UD150 med kulepenn på omslaget. 61 sider.

1921: Skytebok for gutter i by- og landsskolene. Grått omslag. Standard utgave uten kommentar om at den er autorisert til prøve. 56 sider.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1.jpg
Foto: Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1908-1.jpg
Foto: Jon Steinsnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1908-2.jpg
Foto: Jon Steinsnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1908-3.jpg
Foto: Jon Steinsnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1908-4.jpg
Foto: Jon Steinsnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-1908-5.jpg
Foto: Jon Steinsnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-2.jpg
Foto: Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-3.jpg
Foto: Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-4.jpg
Foto: Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skytebok-5.jpg
Foto: Lars Selnes