Bevitnelse våpenreparatørkurs - 9. mai 1949

Bevitnelse for gjennomgårr våpenreparatørkurs ved Kongsberg Våpenfabrikk i 9. mai 1949.

./doc/KV/KV-Bevitnelse-Vaapenrepkurs-1.JPG
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk