Diopterkorm modell 1952 - Juni 1952

Reklame for diopterkorn modell 1952 fra Kongsberg Våpenfabrikk.

./doc/KV/KV-Diopterkorn-M52-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Diopterkorn-M52-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk