Illustrert folder med våpendeler - -

Folder med illustrasjoner av deler fra Kongsberg Våbenfabrikk.

./doc/KV/KV-Deler-Folder-1.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-2.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-3.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-4.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-5.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-6.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Deler-Folder-7.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk