UD 5-8 Våpentjeneste Gevær - 7,62 mm x 51 automatisk gevær 3 (AG3) - Våpenkjennskap - 1981
./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-1.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-2.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-3.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-4.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-5.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-6.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-7.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-8.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-9.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-10.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-11.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-12.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-13.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-14.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-15.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-16.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-17.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-18.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-19.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-20.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-21.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-22.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-23.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-24.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-25.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-26.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-27.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-28.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-29.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-30.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-31.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-33.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-34.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-35.jpeg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-UD-5-8-1981-36.jpeg
Foto: Ronny Øvland