TH-9-1005-25/222-14 1., 2., 3. og 4. linjes vedlikehold for 7,62 MM x 63 M/59 og 7,62 MM x 51 M/59F1 - 1965

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M59/TH9-1005-25-222-14-M59-M59F1-16.jpg
Foto: Ronny Øvland