11,25 mm COLT PISTOL og instruks for skyting med pistol - 1956

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-16.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-17.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-18.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-19.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-20.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-21.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-22.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-23.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-24.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-25.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-26.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M1914/Colt-M1914-Instruks-for-skyting-1956-27.jpg
Foto: Ronny Øvland