Instruks for Skydeøvelser med Revolver m/93 - 1897

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-1.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-2.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-3.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-4.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-5.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-6.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-7.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-8.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-9.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-10.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-11.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-12.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-13.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-14.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-15.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-16.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-17.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-18.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-19.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/M93/Skyte-instruks-M93-20.jpg
Foto: Lars Selnes