Illustrert Våpen-del-katalog for prisliste Nr 501 - 1953

Illustrert Våpen-del-katalog fra Konsgberg Våpenfabrikk for prisliste Nr 501.

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-5.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-6.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-7.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-8.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-9.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-10.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-11.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-12.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-13.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-14.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-15.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-16.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-17.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-18.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-19.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Katalog-Illustrert-Vaapendeler-20.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk