Mannskapshuggert - M/1850 (ca 1852) Marinehuggert
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-1.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli - Marinehuggert M/1850 (ca 1852) produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Mannskapshuggert
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marine
Modell
M/1850 (ca 1852) Marinehuggert
Produksjonsperiode
ca 1852-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Totallengde
775 mm
Grepslengde
38 mm
Klingelengde
640 mm
Klingebredde
37 mm
Vekt
1300 gram
Beskrivelse

Denne modellen av marinens mannskapshuggert finnes med ulike modellbetegnelser i ulike kilder. Den omtales bl.a. som M/1850 og «ca 1852». Bakgrunnen for «ca 1852» betegnelsen er kassadagboken fra Kongsberg Våpenfabrikk for 1852 som viser innkjøp av støpte grep til skipshuggerter fra Akers Verksted, Kristiania.

Marinehuggerten er jernfestet med platefeste. Parerplaten er stor, skålformet og nesten like stor på kvartsiden og terssiden. Parerplaten smalner til en håndbøyle som går under nitteplaten. Øverst på håndbøylen finnes en spalte for feste av huggrem. Grepet er støpt og har en liten utvidelse øverst. Grepet har 12 tversgående riller. Grep og parerplate er svartmalt. Klingen er svakt krummet, enegget og flat, men ryggslipt på fremre tredjedel med midtstilt odd.

Balgen er i svart lær med to messingbeslag. Munnblikket har oval bærehempe, mens doppskoen ender i en oval knopp.

Svartmalingen ble gjort for å beskytte huggerten mot den salte sjøluften. Våpnene ble oppbevart i magasiner om bord og ble først utlevert når det var bruk for dem. Dette skyldes at våpnene ville være i veien under arbeidet ombord, men var nok også begrunnet i at det vanskeliggjorde mytteri. Huggertene ble brukt under bording av fiendtlige skip.

Merking

Huggerten er merket med kronet K på klingebrystet og håndbøylen. Modellen er kjent med kontrollmerket til Jens Landmark (1. kontrolloffiser 11/3 1853 til 1/11 1854) og Maximiliam Gran (2. kontrolloffiser 11/3 1853 til 31/3 1864). På noen sabler finnes også merket til KVs rustmester Christian Gotlieb Jacobsen.

Kilder
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-2.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-3.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-5.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli - Her vises alle de 12 tversgående rillene i grepet som kjennetegner denne modellen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-4.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-A-6.jpg
Foto: - - Ingar Bokeli - Denne huggerten har kontrollmerket til Maximiliam Gran, Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt merket til KVs rustmester Christian Gotlieb Jacobsen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-MMU55388-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Marinehuggert ca 1852 utstilt ved Marinemuseet i Horten (MMU.55388).

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-MMU55388-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Marinehuggert ca 1852 utstilt ved Marinemuseet i Horten (MMU.55388). Denne huggerten har ukjent kontrollmerke (endret pga nedfiling av klinge?), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt merket til KVs rustmester Christian Gotlieb Jacobsen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-M1850-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Marinehuggert ca 1852 utstilt ved KV samlingen ved Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-M1850-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Klingebrystet er merket med kontrollstempel L (Jens Landmark), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt merket til KVs rustmester Christian Gotlieb Jacobsen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Marinehuggert-ca1852-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Over spalten for huggremmen finnes også en kronet K.

Tilbake til