Offiserssabel - M/1856 Infanterisabel
./guns/blankvaapen/bilder/FMU.000367.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Offiserssabel
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Infanteri)
Modell
M/1856 Infanterisabel
Produksjonsperiode
1856-1866
Antall produsert
-
Serienummer
-
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Klingelengde
770-795 mm
Klingebredde
31 mm
Beskrivelse

M/1856 ble approbert 12. Juni 1857 for bruk av infanterioffiserene. Sabelen skulle erstatte de mange variantene som var i bruk. Sabelen hadde god klinge, solid beskyttelse for hånden og var en pryd for uniformen. Sabelen ble likevel ikke populær. De fleste beholdt sine lettere sabler. Noe av årsakan var nok at sabelen som våpen hadde mistet sin betydning under strid, og at man derfor foretrakk lettere sabler.

Festet er av messing. Nakkestykket er glatt, og toppen er dekorert med gravyr. Håndbøylen er tappet inn under knappen, går over i en kurveformet parerplate og ender i en svakt nedbøyd parerknapp. Parerplaten er dekorert med gjennombrutt ornamentikk i form av gotiske medaljonger. På fremsiden er den norske løve innringet i en medaljong. Grepet har 8-11 riller og er trukket i lær. Rillene er viklet med flettet messingtråd.

Klingen er svakt krummet, enegget med stangrygg og ryggegg.

Merking

Balgen er av lær med munnblikk, doppsko og mellombånd av messing. Munnblikket og mellombåndet har messingring for geheng. Alle messingbeslag på balgen er dekorert med gotisk ornamentikk.

Kilder
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/FMU.000367a.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Parerplatens fremside har den norske løve i en medaljong.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Offiserssabel-M1856-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Offiserssabel-M1856-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Offiserssabel-M1856-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

Tilbake til