Underoffiserssabel - M/1826 Stykk- og standartjunkersabel
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU059560-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Underoffiserssabel
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
M/1826 Stykk- og standartjunkersabel
Produksjonsperiode
ca 1826-1860
Antall produsert
ca 40
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
1010 mm
Klingelengde
865 mm
Klingebredde
31 mm
Beskrivelse

Denne modellen ble approbert 27. juni 1826 for bruk av artilleriets stykkjunkere og kavaleriets standartjunkere. Artilleriets og kavaleriets øverste underoffiserer skulle ha sabel som sidevåpen.

Sabelen er helt forskjellig fra andre norske blankvåpen fra samme tid. Det er derfor ikke usannsynlig at man har hentet inspirasjon fra utenlandske underoffiserssabler. I ”Instrux for Prøve og Modtagelse af blanke Haandvaaben” av 5. desember 1859 uttales det at sabelen fortsatt var et av flere blankvåpen som framstilles for bruk i Armeen.

Approbasjonen av sabelen for stykk- og standartjunkere ser ut til å ha blitt formelt gjentatt i 1835. Forsvarsmuseets sabel med id FMU.004945 har en vedheftet papp plate med teksten ”Autoriseres om Model til Sabler for Artilleriets Stykjunkere. Christiania den 4. December 1835. Efter naadigst befaling Spørck Kongens tjenestegjørende Generaladjutant for Armen” samt ”Kasseres. Den kongelig norske Regjernings Forsvars-Departements Armeeafdeling. Kristiania den 16. juli 1892 Peter Holst, ad F EX Dept 160/92”.

Kavaleristenes standartjunkere er ikke nevnt. Det er uklart hvorfor, men det er ingen indikasjoner på at standartjunkere skal ha benyttet en annen sabel fram til 1892. Sabelen var i bruk i en veldig lang periode fra 1820-tallet til tidlig på 1890-tallet.

Sabelen ble framstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk. Det var betydelige utfordringer ved fremstilling av blankvåpen ved KV på 1820-tallet. Det ble sendt folk til Sverige for å gå i lære og KV fikk svenske spesialister til fabrikken for å foreslå forbedringer. Andreas Malmberg kom til KV i april 1825 fra Eskiltuna i Sverige. Som rustmester innførte han en rekke forbedringer i produksjonen. Messing til festene ble skaffet ved omsmeltning av gamle kasserte fester fra grenadersabler.

Produksjonsantallet på denne modellen er ikke kjent. Det antas en produksjon på rundt 40 sabler. 12 sabler av denne modellen er kjent pr i dag. Flere av disse befinner seg ved FMU. På 1820-tallet var det kun 6 stykkjunkere i artilleriet, 3 i hvert av de to artillerikorpsene. Tilsvarende var det kun 6 standartjunkere i kavaleriets 3 ridende jegerkorps. Totalt var det altså bare 12 underoffiserer i Armeen som skulle utstyres med denne sabelen. Ved en organisasjonsendring i 1834 ble antall stykkjunkere i artilleriet utvidet fra 6 til 18, mens antallet i kavaleriet ble beholdt uendret. Altså et totalt behov for 24 sabler. Produksjonsperioden antas å være fra sent 1820-tall fram til minst på 1860-tallet.

Sabelen er i sin helhet fremstilt ved KV. Sabelen har feste i messing hvor knappen har form som et stilisert løvehode med manke. Grepet er i svart tre med rifler i et rombemønster. Håndbøylen er tappet inn i knappen og går buet over i parerstangen. Den ender i en nedsvingt parerknapp. Fra øvre del av håndbøylen går det ut to frembøyler som ender i parerstangen. Begge sidene av grepet er utstyrt med rombeformede skjedefjærer. Festets utforming varierer noe, både i vinkelen i forhold til klingen og utformingen av løvehodet som utgjør knappen. Det er spesielt løvehodets mange som varierer i utforming.

Klingen er svakt krummet, enegget og har bred hulslipning på begge sider som ender ca 18 cm fra spissen. Klingens spiss er utformet som et gjeddenebb. Klingen har en legde på ca 86,5 cm. Klingens bredde over klingebrystet er ca 3,1 cm. Totallengden er 101 cm.

Balgen er i stål og har to bånd med bæreringer i messing. Munnblikket er i messing.

Merking

Sablene har sparsommelig med merking og har ikke serienummer. Klingen kan være merket med kronet K. Klingeryggen kan være merket med K uten krone. Det finnes også sabler med kontrollmerke på festets deler, klingerygg og/eller doppsko. Det er observert merker fra Jens Landmark (kontrolloffiser 1840-1854) og Maximilian Gran (kontrolloffiser 1853-1864)

Kilder
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU059560-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU000387-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU000387-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU000389-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU000389-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU004945-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1826-FMU004945-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen

Tilbake til