Observerte eksemplarer av Soldatsabel - M/1888 Kavaleri
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
170 1889 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Dag Rune Nilsen
262 1889 Forsvarsmuseet FMU.000346 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilder ønskes
695 1890 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Foto: Dag Rune Nilsen
749 1891 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilder ønskes
1450 1892 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
1507 1892 Forsvarsmuseet FMU.023212 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
1682 1893 Probus Auktioner Lot 186 - 18.04.2016 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
1723 1893 Forsvarsmuseet FMU.023213 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
1869 1893 Forsvarsmuseet FMU.003905 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilder ønskes
1970 ? Privat KVF ? Bilder ønskes
2103 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Anonym
2304 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II og kontrollmerke (Max Lund). Kronet K mangler. Blank parerplate. Bilder ønskes
2317 ? Forsvarsmuseet FMU.009276 Merket med serienummer. Mangler data på motsatt side. Blank parerplate. Bilder ønskes
2327 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Tore Person
2359 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate. Har også nummeret 200 innstemplet på parerplaten (under) samt nederst på nakkestykket og på stålringen nederst på grepet mot parerplaten. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Dag Rune Nilsen
2435 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate. Bilder ønskes
2778 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Blank parerplate. Bilder ønskes
3085 1894 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Dag Rune Nilsen
3183 1894 Maihaugen SS-17223 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
3508 1894 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate. Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat KVF Merket med en S på klingens nedre kant mot parerplaten. Ingen annen merking på klingen. Originalt grep med lær og korrekt mutter. Blank parerplate. Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat KVF Klinge kun merket med kronet K, samt uleselig lite merke innerst i enden av blodranden. Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat KVF Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen). Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat - Uten mutter på toppen av grepet. Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen). Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat - Uten mutter på toppen av grepet. Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen). Bilder ønskes
Unummerert Ingen Privat - Klinge merket Haakon 7 kongemonogram, ES i sirkel (Erling Schjold), liggende 1 tall, samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Klingeryggen er merket med kronet S (Severin Simensen). Svartmalt parerplate. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto: Stig Rune Engen

Tilbake til