RANO - 6,5x55 mm - Skarp - DFS M67
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-M67-DFS-Nye-Hylser-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Eske for 50 stk patroner i kaliber 6,5x55 mm med 9,3 grams Tambak kule og nye hylser. Patronene er spesielt produsert for DFS for bruk i Mauser M/67 fra Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
DFS M67
Produsent
RANO
Produsentland
Norge
Produksjonsår
-
Id
SAA1445
Tekniske Data
Utgangshastighet
800 m/s
Kulediameter
6,7 mm
Kulevekt
9,3 gram
Kuletype
D-spiss, Tambak
Kulemantel materiale
Tambak
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Progressivt NC-krutt
Tennmekanisme
Berdan
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
54,8 mm
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Tennhettering
Ingen
Antall i forpakning
50
Beskrivelse
Produksjonen av skytterlagsammunisjon var på begynnelsen av 60-tallet ulønnsom både for Norma og Raufoss. For Norma var det nærliggende å overføre produksjonen til Åmotfors i Sverige. Norske jegere og skyttere var meget kvalitetsbevisste, og det ble besluttet at det måtte være bedre å opprettholde produksjon i Norge, så nært forbrukerne som mulig, som samtidig var tilpasset norske forhold. Styret besluttet å innlede et samarbeid med Raufoss for å bedre lønnsomheten for begge med tanke på produksjonen av skytterlagsammunisjon. Grunntanken var en deling av produksjonen. Raufoss skulle produsere hylsene. Norma skulle kjøpe mantelmateriale og krutt fra Raufoss så lenge de var konkurransedyktige på pris og kvalitet. Norma skulle foreta kuleproduksjon og opplading/laborering.

Det ble opprettet en felles salgsorganisasjon kalt A/S RANO i 1965, som fikk kontorfellesskap med Norma. Gjennom årene ble det produsert mange forskjellige typer skytterlagsammunisjon. I begynnelsen av 1988 introduserte Våpensmia på Dokka den brasilianske skytterlagsammunisjonen Odin for det norske markedet. RANO bestemte at man skulle møte prisnivået til Odin for sesongen 1988. Det viste seg at Norma/Norma-Nittedal ikke hadde økonomiske muskler til å møte en slik prisreduksjon over tid. Etter forhandlinger ble det besluttet at Raufoss igjen skulle ta over alt ansvar for produksjon og salg av skytterlagsammunisjon fra midten av 1989. Raufoss betalte en sum for overtakelsen av alt produksjonsutstyret til Norma-Nittedal. Norma fikk en karensperiode på 5 år fram til 1. juli 1994. Med dette var RANO eventyret over.

Esken som vises her er produsert spesielt for bruk i DFS for Mauser M/67 fra Kongsberg Våpenfabrikk. Patronene var ladet med progressivt krutt og hadde sort tennhette for å hindre sammenblanding med patroner for Krag-Jørgensen.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-M67-DFS-Nye-Hylser-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Norsk-Skyttertidende-4-mai-1973-1.png
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende, 4. mai 1973.