Raufoss Ammunisjonsfabrikker - 10,15x61R - Drivpatron - Hylseladning for M/28
./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-5skudd-Metall-18gr-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kristian Higley - Blikkeske fra Raufoss med 5 hylseladninger med 1,8 grams ladning.
Modell og produksjon
Kaliber
10,15x61R
Type
Drivpatron
Modell
Hylseladning for M/28
Produsent
Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Produsentland
Norge
Produksjonsår
-
Tekniske Data
Patronlengde
61 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
61 mm
Bunndiameter
15,7 mm
Tennhettering
Ingen
Antall i forpakning
5
Beskrivelse
Det ble laget egne drivpatroner for Kongsberg Våpenfabrikk sine fangst- og redningsgeværer. Disse ble kalt hylseladninger. Patronene ble produsert ved Raufoss ammunisjonsfabrikker.

Patronene som ble brukt i fangst- og redningsgevær M/28 var laget av 10,15mm Jarmann patroner som ble fylt med drivladning og lukket med en skilling i munningen. Hylsebunnen var pålimt en papirlapp som var stemplet med hvilken kruttmengde patronen inneholdt (1,6, 1,8, 2,0 eller 2,3 gram). På hylser hvor lappen har falt av kan man se bunnmerkingen fra Raufoss, for eksempel RA 1950.

Patronene ble levert i blikkesker på 5 eller 20 patroner. Eskene er ikke daterte og finnes både med og uten Raufoss logo. Det finnes også esker uten etikett der kruttmengden er stemplet eller skrevet rett på metallet.

Denne typen drivpatroner må ha blitt produsert til langt opp på 1950 tallet.

Kongsberg Våpenfabrikk leverte med 26 hylseladninger med 1,8 grams ladning og 14 hylseladninger med 2,0 grams ladning i kassene for M/28 fangstgeværer. I samme kasse var det 20 vanlige riflepatroner med kule.

I kassene med M/28 redningsgeværer ble det levert med 40 hylseladninger med 2,3 grams ladning. I disse kassene ble det ikke levert vanlige riflepatroner.

Eskens mål: ca 72 x 68 x 16 mm.

Kilder
Flere bilder
./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-5skudd-Metall-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Niels Madsen - Blikkeske fra Raufoss med 5 hylseladninger med 1,8 grams ladning.

Brukt i våpen
Fangst/Redning - M/28 (Jarmann)