Aage Lytomt, Mysen - 6,5x55 mm - Skarp - D. spisspatroner
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Eske med 50 patroner i kaliber 6,5x55 mm ladet av Aage Lytomt basert på innkjøpte hylser og kuler fra A/B Svenska Metallverken.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
D. spisspatroner
Produsent
Aage Lytomt, Mysen
Produsentland
Norge
Produksjonsår
ca 1955-1961
Id
SAA1445
Tekniske Data
Totallengde
77,4 mm
Kulediameter
6,7 mm
Kuletype
D-spiss
Kulemantel materiale
Messing
Kulekjerne materiale
Bly
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
54,8 mm
Bunndiameter
12,1 mm
Tennhettering
Ingen
Antall i forpakning
50
Beskrivelse
Etter frigjøringen av Norge i 1945 var det stor mangel på patroner og ladekomponenter til skytterne. I januar 1947 opprettes er arbeidsutvalg, Utvalg for innkjøp av geværpiper, som også får i oppgave å forhandle om innkjøp av ammunisjon. Dette ble senere kalt Bransjeutvalget.

I 1949 forhandlet Bransjeutvalget om et større parti komplett delammunisjon der leveransene skulle fordeles til ladestasjonene i januar 1950. Komplett delammunisjon antas å bestå av krutt, kuler og tennhetter. Ladestasjonene er lite kjent, men antas å være eid av større skytterlag med kapasitet og utstyr til å foreta lading av patroner i betydelige mengder. Raufoss Ammunisjonsfabrikker gikk i januar 1951 over til å produsere 6,5 mm hylser med 5,5 mm rustfrie hetter. Bransjeutvalget melder i 1951 at det har overtatt et parti fabrikkladet ammunisjon med 9 grams kule, progressivt krutt og gamle rustdannende hetter (5,05 mm). Hvordan disse patronene ble pakket er ukjent. Bransjeutvalget inngikk avtaler med innen- og utenlandske produsenter om leveranse av delammunisjon. Skytterne ble oppfordret til å returnere skutte hylser til et hylsepresseri på Mysen. Dette sto for hetteuttak, pressing av hylsene og justering av hylsenes lengde. Det finnes patronesker for 50 patroner med blekkstempel med BRANSJEUTVALGET, MYSEN ST som kommer fra denne virksomheten.

I 1953 foreslo Skytterstyret at maskinene på Mysen skulle avhendes, og at Bransjeutvalgets virksomhet skulle opphøre. I 1953/54 dukker det opp esker med 50 patroner merket AAGE LYTOMT, MYSEN ST. Eskene er ellers lik de som tidligere var merket med Bransjeutvalget. I perioden framover mot 1964 kommer ulike annonser fra Lytomt der hylsene er vist med bunnmerke METALLVERKEN og senere NORGE * * SM. Siste annonse fra Lytomt i Norsk Skyttertidende kommer i 1964.

Her vises et eksempel fra Aage Lytomt som har basert seg på røntgenkontrollerte hylser fra A/B Svenska Metallverken. Hylsene har små merker (prikker) i bunnen, noe som antas å indikere hvor mange ganger hylsen har vært omladet. Esken måler ca 117 x 83 x 52 mm.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr8-22-april-1955-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 22. april 1955

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr1-11-januar-1957-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 11. januar 1957

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr1-17-januar-1958-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 17. januar 1958

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr18-29-mai-1959-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 29. mai 1959

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr30-25-september-1959-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 25. september 1959

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr8-3-mars-1961-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - 3. mars 1961.

./ammo/65x55/dokumenter/Dokument-65x55-Aage-Lytomt-Norsk-Skyttertidene-Nr22-25-1964-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - Etter 1961 kan det se ut som Lytomt gikk over til å være forhandler av komplette patroner laborert ved Svenska Metallverken. Denne annnsen er fra 1964.

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland