Raufoss Ammunisjonsfabrikk - 6,5x55 mm - Skarp - Madsen maskingevær forsterket hylse
./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Forsterket hylse for Madsen M/14 og M/22 maskingevær fra 1925.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
Madsen maskingevær forsterket hylse
Produsent
Raufoss Ammunisjonsfabrikk
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1923-1925
Id
SAA1445
Tekniske Data
Totallengde
79,9 mm
Patronvekt
25,9 gram
Kulediameter
6,7 mm
Kuletype
Helmantel
Kulemantel materiale
Kobbernikkelbelagt stål
Kulekjerne materiale
Bly
Tennmekanisme
Berdan
Tennhettediameter
5,05 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
54,8 mm
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Tennhettering
Ingen
Beskrivelse
Etter innføring av Madsen M/14 maskingeværet ble det rapportert flere skyteuhell. Noen av disse var stygge med hylsesprengning og skadde skyttere. Uhell skjedde også etter innføring av M/22. Det ble opprettet en kommisjon som i 1927 startet omfattende tester med våpen og ammunisjon for å finne årsaken.

Det ble forsøkt å lage overtrykk og funksjoneringsfeil ved å endre på våpen og ammunisjon. Kommisjonen konkluderte med at det var kraftig overtrykk som kunne forårsake de uhellene som var analysert. Den mest sannsynlige forklaringen på problemet var at enkelte patroner ble ladet med to prosjektiler. Dette kunne oppstå med de gamle lademaskinene som var benyttet under krigsårene. Det var kun ammunisjon fra 1915-1918 som hadde vært benyttet ifølge rapportene om uhell. Funksjonsskyting og trykksyting av ammunisjonen avslørte ikke annet at patroner fra 1917 lå litt over normalen på trykkmålingene.

Marinens Artilleri hadde kommet med forslag om forsterkede hylser for rekylgeværene, og fått slike patroner levert fra Raufoss i årene 1923-1925. Sammenligningsforsøk i 1927 med vanlige og forsterkede hylser viste at de forsterkede hylsene ikke ga noen større sikkerhet ved vanlig overtrykk. Derimot viste det seg at de forsterkede hylsene klarte seg bedre dersom kammeret i våpenet var skadet. De forsterkede hylsene klarte seg også bedre i tester der man banket en kule inn i løpet slik at man akkurat fikk plass til en skarp patron bak.

Marinens forsterkede hylser er kjent med årstall 1923, 1924 og 1925. Hylsene er merket med stjerne for å skille dem fra andre hylser. Det er også kjent stjernemerkede hylser fra 1935, 1938 og 1939 som også muligens kan være spesialhylser for Madsen.

Ammunisjon fra 1915-1917 ble foreslått forbudt i fredstid. Ammunisjon fra 1918 var allerede inndratt på grunn av uregelmessigheter. Det ble konkludert med at uhellene ikke kunne skyldes våpenet, og at risikoen med å skyte med Madsen ikke var større enn med andre våpen.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - De forsterkede hylsene er merket med en stjerne for å skille dem fra normale hylser.

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1924-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Forsterket hylse for Madsen M/14 og M/22 maskingevær fra 1924.

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1924-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - De forsterkede hylsene er merket med en stjerne for å skille dem fra normale hylser.

Brukt i våpen
M/14 Madsen - Hær

M/14 Madsen - Marine

M/22 Madsen - Hær