Raufoss Patronfabrikk - 11,25 mm - Løspatron - Løse patroner
./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1922-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 11,25 mm løspatron produsert ved Raufoss Patronfabrikk i 1922.
Modell og produksjon
Kaliber
11,25 mm
Type
Løspatron
Modell
Løse patroner
Produsent
Raufoss Patronfabrikk
Produsentland
Norge
Produksjonsår
ca 191x-1946
Id
SAA7535
Tekniske Data
Totallengde
32,0 mm
Patronvekt
6,90 gram
Kulediameter
11,48 mm
Kulelengde
15,0 mm
Kulevekt
0,6 gram
Kuletype
Trekule
Kulemantel materiale
Tre
Kulekjerne materiale
Ingen
Kruttype
Salonkrudt
Kruttvekt
0,6 gram
Tennhettediameter
5,5 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
22,8 mm
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Antall i forpakning
28
Beskrivelse
Allerede før de første ammunisjonsregulativene var det nevnt løspatroner for Colt pistolene. Det er derfor grunn til å anta at produksjonen av slike patroner startet allerede før 1920. Patronene hadde ordinære messinghylser med umalte trepropper. Hylsene var trolig overskuddshylser fra produksjonen av skarpe patroner og kunne ha forskjellig bunnmerking. Løspatronene er kjent med bunnmerker med årstall fra 1916 til 1946. De tidlige hylsene hadde hetter merket med U. Patronene var ladet med et svært hurtigbrennende krutt. Kruttet ga en smell ved avfyring, men patronen ga ikke tilstrekkelig trykk til at mekanismen fungerte. Det måtte derfor tas ladegrep mellom hvert skudd.

Patronene ble pakket i tilsvarende 28 skuddsesker som de skarpe patronene. De første eskeene har hvit etikett med svart trykk. Senere, ca fra 1923, fikk eskene blå etikett med svart trykk for å skille dem fra de skarpe patronene. Den tidligste kjente esken er datert 1920, mens de siste er datert 1946.

Mange av løspatronene har trepropper som sitter løst. Dette kommer av at treverket har tørket inn igjennom årenes løp.

Kilder
Flere bilder
./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1922-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1922-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1922-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1923-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 11,25 mm løspatron produsert ved Raufoss Patronfabrikk i 1923.

./ammo/1125/patroner/Patron-1125-RP-trepropp-1923-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/1125/patroner/Patron-1125-helmantel-trepropp-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes