Hovedarsenalets Laboratorium - 12x44R - Skarp - M/1871
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-blykule-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes
Modell og produksjon
Kaliber
12x44R
Type
Skarp
Modell
M/1871
Produsent
Hovedarsenalets Laboratorium
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1871-
Basert på modell
Tekniske Data
Totallengde
56,8 mm
Patronvekt
35,7 gram
Kulediameter
12,6 mm
Kulelengde
23,7 mm
Kulevekt
(6 kvintiner) 23,5 gram
Kuletype
Blykule
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Svartkrutt
Kruttvekt
(1,05 kvintin) 4,09
Tennmekanisme
Randtenning
Hylsemateriale
Kobber (94% kobber og 6 % sink)
Hylselengde
44 mm
Bunndiameter
16,0 mm
Antall i forpakning
10
Beskrivelse
I desember 1869 ble Geværkommisjonen satt i gang med forsøk for å finne et bedre prosjektil. Bakgrunnen var at Landmarks kule viste seg å gi blyavsetninger i Lundsgeværene. Dette hadde ført til flere tilfeller av pipespregning.

Siden Landmark kulen var hul i enden, forsøkte man nå seg fram med mer massive prosjektiler. Børsemaker Larsen i Drammen hevdet å ha konstruert et bedre prosjektil som også hadde bedre presisjon. 500 patroner ble laborert med forskjellige ladninger. Et Kraggevær, et Larsengevær og et Remingtongevær ble brukt i forsøkene. Forsøkene viste at Larsens prosjektil ga klart bedre presisjon. Det ble også gjort forsøk med utenlandske prosjektiler.

Når forsøkene var ferdig, endte man opp med et prosjektil som var ganske likt det svenske. Det nye prosjektilet var tyngre og veide 6 kvintiner. Kruttladningen økte fra 1 til 1,05 kvintin. Dette krevde større plass i hylsen, så hylselengden ble økt med 2mm til 44mm.

Den nye patronen viste seg å fungere greit i Lundsgeværene. 1. april 1871 ble den nye patronen approbert av Armekommandoen. Patronen ble etter hvert kalt 12mm.

Endringen i ammunisjon medførte at Remingtongeværer fra serienummer 8900 fikk ny sikteoppsetning. Siktene på de eksisterende våpnene ble modifisert i henhold til den nye ammunisjonen.

Kilder
Flere bilder
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-blykule-3.JPG
Foto: wwwk.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-blykule-4.JPG
Foto: wwwk.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-blykule-5.JPG
Foto: wwwk.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-blykule-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - (FMU.204963)

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12mm-varianter-blykule.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Fra venstre vises norsk 12x44R, 2 patroner norsk 12x42R, svensk 12x42R.

./ammo/12x44R/dokumenter/Dokument-4linjer-18lodig-metallpatron-Larsen-1880.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - H.Larsen katalog fra 1880 med reklame for blant annet 4''' kobberpatron med "eksploderende kugle".

Brukt i våpen
M/1867 Remington - Hæren

M/1867 Remington - Sivile