Kanoner

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall Serienummer
L/35 Hotchkiss 37 mm (37x94R) Marine Halvautomatisk 1904- 10 -
L/45 Hotchkiss 47 mm Marine Halvautomatisk 1904- 9 -
Indrekanon 37mm Indrekanon 37 mm (37x94R) Marine - - 32 -
Indrekanon 47mm Indrekanon 47 mm Marine - - 20 -
Indrekanon 105mm Indrekanon 105 mm Marine - - - -
L/45 M/16 Luftvernkanon 75 mm Artilleriet Halvautomatisk Kilemekanisme 1920-192x 12 + 1 prototype -
L/18,7 M/23 Berghaubits 75 mm Artilleriet Horisontal Kilemekanisme 1922-1926 4 2-5
L/17 M/24 Bergkanon 75 mm Artilleriet Horisontal Kilemekanisme 1924 4 31-34
L/20,5 M/27 Berghaubits 75 mm Artilleriet Halvautomatisk Kilemekanisme 1927-1931 8 6-13
L/45 M/32 Luftvernkanon 75 mm Luftvernregimentet Horisontal Kilemekanisme 1932-1938 16 -
L/20 M/32 Felthaubits 120 mm Artilleriet Horisontal Kilemekanisme 1932- 8 1-8
L/57 M/34 Infanterikanon 37 mm Danske Industri Syndikat Horisontal kilemekanisme 1935 1 -
M/37 Infanterikanon 37 mm Danske Industri Syndikat Vertikal kilemekanisme 1936-1937 1 1
M/37 Luftvernmaskinkanon 37 mm Danske Industri Syndikat - - - -
L/60 M/37 Luftvernmaskinkanon 40 mm Luftvernregimentet Vertikal kilemekanisme 1937- - -
FLAK 28 Luftvernmaskinkanon 40 mm Okkupasjonsmakten - - - -
L/20,5 M/39 Berghaubits 75 mm Artilleriet Halvautomatisk Kilemekanisme 1939-194? 44 -
M109G Felthaubits 155 mm Artilleriet Kile 1969-1971 126 -
L/70 Luftvernmaskinkanon 40 mm Luftvernregimentet - - - -
NM45 Luftvernmaskinkanon 20x139 mm Forsvaret Gassdrevet - - -
NM135 Stormpanservogn 20x139 mm Forsvaret Gassdrevet -1981 53 -