Forandringsmodeller

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall Serienummer
M/1711/1851 Tappstusser, lang Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1863-1865 Ukjent andel av 213 lange og korte rifler Innenfor ca 2323-2973.
M/1711/1851 Tappstusser, kort Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1853-1865 Ukjent andel av 213 lange og korte rifler Innenfor ca 2323-2973.
M/1711/1851 Tappstusser, kort, variant Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1863-1865 Ukjent Innenfor ca 2323-2973.
M/1746/1841 Infanterigevær Glattløpet 13 lødig (18,7 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1748/1841 Borgervæpningsgevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1750/1841 Infanterigevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1755/1841 Infanterigevær Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1769/1841 Marinemuskett Glattløpet ? Marine Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1769/1841 Artillerigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1774/1841 Infanterigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1788/1841 Skarpskyttergevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1794/1841 Infanterigevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1794/1841 Borgervæpningsgevær Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) - Perkusjonslås 1841- - -
M/1769/1841/51 Artillerigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1774/1841/51 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1788/1841/51 Skarpskyttergevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1794/1841/51 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapprifle 1851- - -
M/1774/1841/60 Infanterigevær Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tappstusser 1860- - -
M/1774/1841/60 Borgerbevæpningsgevær Muskett 15 lødig (17,8 mm) Sivile Perkusjonslås 1860- - -
M/1794/1841/60 Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tappstusser 1851- - -
M/1769/1841 Infanterigevær Karabin, Glattløpet 14 lødig (18,3 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1769/1841 Infanterigevær Karabin, Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1786/89/1841 Skarpskyttergevær Karabin, Glattløpet 16 lødig (17,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1769/1841/51 Infanterigevær Karabin, Riflet 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1786/89/1841/51 Skarpskyttergevær Karabin, Riflet 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1755/1841 Skiløperrifle Rifle 25 lødig (14,96 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1785/1841 Jegerrifle Rifle 24 lødig (15,2 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1791/1841 Jegerrifle Rifle 23 lødig (15,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1803/41 Jegerrifle Rifle 23 lødig (15,5 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- Ukjent Ukjent
M/1807/1841 Jegerrifle Rifle 22 lødig (15,7 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- - -
M/1808/41 Jegerrifle Rifle 22 lødig (15,7 mm) Hæren Perkusjonslås 1841- mindre enn 400 -
M/1755/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1785/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1791/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1803/1841/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1807/41/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- - -
M/1808/41/51 Tappstusser Rifle 15 lødig (17,8 mm) Hæren Perkusjon, Tapp 1851- mindre enn 400 -