Rifler

Modell Type Kaliber Mekanisme Produsert Serienummer Bilde
Tennstempelrifle Rifle 12x44R Tennstempel ./guns/eriksen/rifle/bilder/Rifle-Eriksen-12x44R-141-1.jpg