Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse 2012

Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse ble 3. juni arrangert for femte år på rad i Smeltehytta på Kongsberg. Messen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg Våpenhistoriske Forening.

Salgsdelen av messen hadde selgere fra Norge, Sverige og Nederland som presenterte et bredt spekter med samlerobjekter. Rundt 400 besøkende hadde tatt turen innom denne søndagen for å se på utstillingene og kjøpe godbiter til samlingen sin. Ut over dagen ble det observert mange blide ansikter med nyervervede objekter med stø kurs for bilen, men med en litt tynnere lommebok enn da de kom.

Utstillingsdelen av messen, der samlere kunne presentere sine godbiter, inneholdt 5 forskjellige temaer. KVF og BVM hadde en jubileumsutstilling i forbindelse med 100 års jubileumet for Krag Jørgensen M/1912 som er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Denne utstillingen inneholdt 10 forsøksgeværer fra 1908 til 1920, samt eksempler på serieproduserte geværer og jaktgeværer. I tillegg ble det vist tilhørende utstyr som bajonetter, patrontasker, munningshetter, ladeutstyr. Utstillingen innehold også en låskasse som ble brukt på KV for kontroll av sluttstykket.

Messen inneholdt en fin utstilling av kammerladningsgeværer for hær og marine produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Utstillingen inneholdt blant annet en M/1834 kavaleripistol i perkusjonsutførelse med nummerlik stokk. Denne utstillingen fikk premie for beste presentasjon. Samlingen inneholdt også et prøvegevær med serienummer 5 for kammerladningsgevær M/1860 produsert i 1857. Dette geværet vant premien for beste enkeltgjenstand.

Premie for mest instruktive utstilling gikk til en pent oppstilte samling av Lefaucheux revolvere. I denne utstillingen inngikk blant annet to av de kun 200 stk som Kongsberg Våpenfabrikk produserte av M/1868. Den ene av disse var ombygd med forsterkning over tønnen ved KV til M/1868/98. I tillegg ble det vist sjeldne hylstere og patrontaske for Lefacheux patroner.

En imponerende samling med norske kårde-, dølle-, sabel- og knivbajonetter ble presentert. Mange av disse var produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og hadde en tilstand som så ut som de akkurat var båret ut porten ved KV.

Messen inneholdt en utstilling av pistoler og revolvere brukt i det norske forsvar under 2. VK med tilhørende hylstere. Flere av de besøkende kjente igjen våpnene de selv hadde brukt under og etter krigen.

Publikum var engasjerte og stilte mange spørsmål til det som var utstilt.

Det ble trukket ut et plombert Krag Jørgensen gevær blant de besøkende på messen. Dette geværet var stasjonert ved Kongens Garde ved krigsutbruddet i 1940. En av messens yngre deltakere stod for trekningen. Geværet ble vunnet av Carl Fritjof Gundersen fra Larvik.

Både deltagere og arrangøren er meget fornøyd med årets messe.

Vi takker vår sponsor, Kongsberg Gruppen, for bidraget til gjennomføringen av messen.

Vi ønsker alle en riktig god sommer og velkommen tilbake til neste år!

Messebilde 6
Utstillerne med sine diplomer.

Messebilde 1
Norske bajonetter.

Messebilde 2
100 års jubileumsutstilling av Krag Jørgensen M/1912.

Messebilde 3
Kammerladningsgeværer for hær og marine produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Messebide 4
Like før portene åpnes. Salgsbordet er klart.

Messebilde 5
Lefaucheux revolvere med bl.a. 2 stk av bare 200 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Messsebilde 7
Fiskehistorier mens vi venter på publikum skal slippe inn.