Kaptein Johan Jørgen Schwartz, direktør 1912-1926
Johan Jørgen Schwartz
Foto: Norsk Bergverksmuseum (KVM-F 0000132) - Kaptein Johan Jørgen Schwartz.

Johan Jørgen Schwartz ble født 2. august 1877. Han ble premierløytnant 17. august 1898 mens han var i Bergenske infanteribrigade. I 1899 ble han premierløytnant i feltartilleriet. Han tjenestegjorde ved 1., 2. og 3. feltartillerikorps, samt ved 2. bergbatteri i Bergen. I 1902-03 ble Schwartz innbeordret ved feltartilleriets underoffisersskole. 2. januar 1904 til 23. oktober 1906 var han kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk. Schwartz gjennomgikk kavaleriets rideskole i 1907-1908. Deretter ble han inspeksjonsoffiser og ridelærer ved feltartilleriets underoffisersskole i perioden 1908-1910. 1. januar 1911 ble han utnevnt til kaptein og sjef for 3. posisjonsartillerikompani. Schwartz ble deretter innbeordret til feltartilleriets konstruksjonskontor i 1911-1912. Han ble direktør for Kongsberg Våpenfabrikk 3. april 1912 og tiltrådte 15. april. Han hadde et privat studieopphold ved den tekniske høgskole i Berlin. Schwartz besøkte i 1904 Gebr. Bøhler & Co for å studere selvherdingsprosessen på vegne av KV. I 1913 mottok han ladebånd til den lette mitraljøse hos Hotchkiss & Co i Paris. Direktør Schwartz tok avskjed fra KV i 1926 i forbindelse med at han overtok ledelsen av Eidsfoss Verk. Schwartz døde i 1951.

Kilde: Streiftog gjennom Konsgberg Våpenfabrikks historie: 1814-1975, side 72.