Major Halvdan Alstad, fungerende direktør 1945-1948
Major Haldan Alstad
Foto: Norsk Bergverksmuseum - Major Halvdan Alstad

Halvdan Alstad var født 12. januar 1882. Han avla eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1903. Han ble premiærløytnant i 1903, kaptein i 1915, og senere major. Fra 1912 var han kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk. Etter eksamen fikk han stemplingsrett i 1914. 1. juli 1917 ble han utnevnt til underdirektør og avdelingssjef ved mitraljøse- og pistolavdelingen. Han stemplet en del Krag-Jørgensen geværer og karabiner i perioden 1914-1917. Alstad var fungerende direktør ved Konsgberg Våpenfabrikk i perioden 1945-1948. Svært mye materiell fra fabrikken i perioden 1945-1949 ble stemplet av Alstad. Merke - Halvdan Alstad. Halvdan Alstad døde i juni 1960.

Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 149

Haldan Alstad
Foto: Ukjent - Halvdan Alstad