Kaptein Haakon Finne, direktør 1926-1940, 1945
Haakon Finne ble født 7. juni 1881. I 1902 ble han offiser. Han var adjutant ved Bergen befestningers kommandantskap 13. oktober 1902 til 26. september 1903, og senere nasjonal premierløytnant ved Fredsrikstad og Fredrikshald mineforsvar, Agdenes befestninger og Oscarsborg med Svelviks befestninger. Finne var kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk fra 14. november 1906. 2. januar 1912 ble han ansatt som kontrolloffiser. Han var medlem av pistolkommisjonen av 1911. Høsten 1912 dro han på stipendreise til Danmark, Tyskland og Frankrike.

Oberstløytnant Finne fortsatte som kontrollsjef og avdelingssjef ved håndvåpenavdelingen fram til 1922 da han gikk over i sivil industri. Fra 1922 til 1926 var han disponent og leder for A/S Norsk Alum. Industriers fabrikker.

Haakon Finne ble utnevnt til direktør ved våpenfabrikken 15. september 1926. Etter at tyskerne hadde overtatt Kongsberg Våpenfabrikk sommeren 1940, ønsket ikke Finne lengre å fortsette som bedriftens direktør og trakk seg tilbake trass sterke oppfordringer om å fortsette. Etter frigjøringen i 1945 overtok oberstløytnant Finne ledelsen av våpenfabrikken. Han tok avskjed fra høsten 1946. Finne døde 15. februar 1951.