Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Type Modell Mengde Produksjon Bilde
Kruttboks Ballistit for 6,5 mm gevær 1 kg 1924 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-500gram-1924-1.jpg
Kruttboks Ballistitt for 6.5 m/m gevær 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-1kg-Variant-1.jpg
Kruttboks Ballistit for 6.5 mm. gevær 200 eller 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-200gram-2.jpg
Kruttboks Ballistitt for 6.5 mm. geværpatroner - 1 kg 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-1kg-1.jpg
Kruttboks Ballistitt for 6.5 mm. geværpatroner - 2,5 kg 2,5 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistit-Krutt-25kg-1.jpg
Kruttboks Progressivt krutt for 6.5 mm. gevær 250 gram, 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Progressivt-Krutt-1kg-1.jpg
Kruttboks Ballistitt for 6.5 mm Krag-Jørgensen gevær 400 gram 1955 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-400gram-1955-1.jpg
Kruttboks Geværballistitt 500 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-500gram-RA-204-1.JPG
Kruttboks Ballistitt for 6,5 mm Krag-Jørgensen Rifle - 1 kg (blå) 1 kg ca 1955 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1kg-1.jpg
Kruttboks - 0,5 kg (gul) Ballistitt for 6,5 mm Krag-Jørgensen rifle 0,5 kg ca 1960 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-500gram-1.jpg
Kruttboks Ballistitt for 6,5 mm Krag-Jørgensen Rifle - 1 kg (gul) 1 kg ca 1960-1977 ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Ballistitt-1.JPG
Kruttboks Ballistitt 250 gram - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-Gevaerballistitt-250gram-1.jpg
Kruttboks NC-96 1 kg - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Krutt-Raufoss-NC96-Metall-1kg-1.jpg