Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Tambak-1.jpg
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Tambak-100stk-1.JPG
6,5 mm Kuler Helmantel - ./ammo/ladekomponenter/bilder/Ladekomponent-Kule-65x55-Raufoss-Helmantel-Blank-100stk-1.JPG